Historiek WSV Berchlaer

De wandelsport beleeft in Vlaanderen en ook internationaal de laatste jaren een ware explosie. Daarom zijn we dan ook een beetje fier en blij dat we in onze gemeente een wandelclub hebben opgericht.

Als wandelsportvereniging is het onze bedoeling de wandelsport als dusdanig naar voor te brengen en te promoten. Laten we ons even voorstellen.

Begin jaren '90 waren er reeds enkele enthousiaste wandelaars in ons midden. Het clubje werd stilaan groter en we gingen op stap: voor de fervente wandelaar ieder weekend en voor de meer gematigde eens af en toe.

Onze club bruist dan ook van heel wat activiteiten. Alles opsommen zou ons te ver leiden, maar toch even een greep uit het voornaamste.
    

  • Een 5-tal busreizen per jaar naar een ietwat verdere bestemming. Hierin is steeds een combinatie tussen wandelen en streekbezoek voorzien.
  • Ons club infoblad verschijnt 4 maal per jaar. Hierin wordt het wel en wee naar de clubleden doorgespeeld.
  • Naast het wandelen is er ook de nodige aandacht voor gezellig samenzijn, bbq en tal van andere ontspanningsmogelijkheden.

Onze club is er één die steunt op een gezamelijke en sportieve inzet van de leden. Daarom is het er ook zo tof en wordt onze wandelfamilie steeds maar groter.

Momenteel telt W.S.V. Berchlaer 231 leden.

Wij dragen eveneens ons steentje bij op het toeristische en culturele vlak van de gemeente Berlaar: denken we hier aan het tot stand komen van het Boerenkrijgpad J.B. Craymax in 1998 en het opvolgen van het Gestelpad.

Ook het gemeentebestuur en de Berlaarse Sportraad waren onze club genegen en reikten in maart 2002 aan W.S.V. Berchlaer de trofee van sportverdienste uit.

Dankzij de gedrevenheid en werkkracht van vele medewerkers is de club uitgegroeid tot een goed functionerende wandelvereniging in de Antwerpse Kempen.

 

 Bestuur W.S.V. Berchlaer